Auto Chess VN Cheat APK MOD Download 0.5.0

Auto Chess VN Cheat APK MOD Download 0.5.0

Auto Chess VN 0.5.0 screenshots 1

Really need have Auto Chess VN online hack tool? At present our crew share this wonderful online cheat of those gamers to have illimitable assets on the web. It can be absolutely Working and risk-free enabling you towill uncoverall assets.

With number of assets,you can create your Auto Chess VN more great. Thus it is very hilarious when you finally use our Auto Chess VN online cheat. I really believe you will get a large amount of advantages from our online cheat. We have sure that we are sharing the best Auto Chess VN online cheat in the the web.

As a player, I know you'll be hooked in with these online hack tool when you are playing Auto Chess VN. Meanwhile, Our Online hack tool can be used for all thosedevices and it is 100 % protected and brought up to date day-by-day. Not surprisingly, you can utilize it with virtually no limit. Why not make use of it?

Auto Chess VN is a well known Strategy Android game that are available that is published by VNG Game Publishing. This company code a lot of great games. If you're a fan of Strategy Online games, I know you are sure to like playing this Auto Chess VN amazing game.
Auto Chess VN 0.5.0 screenshots 2Auto Chess VN - An Overview


★MÔ TẢ CHUNG★
Auto Chess VN – Cờ Nhân Phẩm là game mobile được quan tâm nhiều nhất trong năm 2019 trên thế giới, đây là phiên bản nguyên gốc do Dragonest & Drodo Studio nghiên cứu phát triển trên nền tảng di dộng và được phát hành chính thức tại Việt Nam duy nhất bởi VNG.

★GAME PLAY★
Trò chơi được thiết kế dựa trên bàn cờ vua quen thuộc 8x8, người chơi sắp xếp các quân cờ với các kĩ năng khác nhau để tạo ra chiến thuật đặc sắc nhất. Các quân cờ sẽ theo suy nghĩ của người chơi, tiến hành tự động thi đấu theo những chiến thuật phong phú, đặc sắc do người chơi sắp xếp trước đó.
Bằng việc thu thập các thẻ tướng đồng thời kết hợp với 7 người khác để tạo thành 1 game đối kháng, là người sinh tồn đến cuối cùng bạn sẽ là người chiến thắng.
Mỗi quân cờ sẽ có những đặc tính và phương thức chiến đấu tấn công khác nhau, đồng thời khi có 3 quân cờ cùng loại, bạn có thể nâng cấp thành quân cờ cấp cao hơn với sức chiến đầu và kĩ năng mạnh hơn
Thay đổi sắp xếp các quân cờ, quan sát và có thể khắc chế đối thủ là những yêu tố tạo nên sự thích thú của trò chơi.

★ĐẶC SẮC★
1. Bàn cờ & quân cờ – Được mô phỏng như bàn cờ vua chân thật, đây là nơi sử dụng quân cờ để chiến đấu với người chơi khác. Game sẽ không ngừng nâng cấp và thêm các quân cờ để tạo ra sự thú vị không ngừng, nếu có những bàn cờ đặc biệt, bạn sẽ cảm thấy hình ảnh chiến đấu mới lạ hấp dẫn. Hãy thu thập bàn cờ và hiệu ứng để các quân cờ có hiệu quả hấp dẫn hơn.
2. Đặc điểm quân cờ - Tộc/Hệ là những yêu tố cơ bản của quân cờ, kết hợp cùng Tộc/Hệ sẽ tạo ra những kĩ năng Buff đặc biệt, kết hợp càng nhiều loại buff khả năng chiến thắng sẽ càng cao.
3. Cân bằng tuyệt đối - Mỗi game diễn ra mọi người đều bắt đầu giống nhau, tùy vào chiến thuật và nhân phẩm của người chơi, không thể dùng các đạo cụ tác động đến chỉ số nhân vật hoặc các yếu tố làm mất cân bằng game.
4. Mỗi round sẽ tùy chọn những đối thủ khác nhau, bạn sẽ liên tục gặp những người chơi với những đội hình khác nhau, chiến thắng mọi đội hình của người khác là con đường ngắn nhất để thắng lợi.
5. Tài nguyên/tiền - Số lượng và chất lượng quân cờ là yếu tố tạo ra sự khác biệt, bạn không ngừng phải lựa chọn roll/quay được quân tốt nhất với số quân được xuất trận. Hãy chú ý về cách tính và sử dụng lượng tiền thông qua việc mua/bán quân cờ/tích lũy thắng và tích lũy tiền lấy lãi trong mỗi game thi đấu.
6. Level bàn cờ - Tỷ lệ xuất hiện của các thẻ tướng/số lượng cờ xuất trận liên quan đến level của bạn trong mỗi trận, level 10 sẽ có tỷ lệ quay tốt nhất và mang được số lượng quân nhiều nhất, hãy tiết kiệm để nâng level lên nhé !!!
7. Emoticon phong phú - Để bày tỏ cảm xúc và giao tiếp giữa các người chơi, bạn có thể dùng các emoticon cực ngầu trong game.
8. Các quân cờ sẽ tự động chiến đấu ở mỗi round, sắp xếp vị trí phù hợp để tạo ra những hiệu quả khác nhau.
9. Thi đấu cùng bạn bè năm châu - Bạn có thể ghép cặp thi đấu với bạn bè khắp nơi trên thế giới. Hãy thể hiện bản lĩnh, tính liên minh chơi game thi đấu của người Việt Nam.
10. Ghép trang bị có được thông qua việc rơi ngẫu nhiên hoặc từ người chơi khác. Nắm được đặc thù trang bị/phương thức ghép và sử dụng cho các quân cờ phù hợp là mấu chốt để tạo ra đột biến trong game.
10. Cờ nhân phẩm – Trong Auto Chess VN sự may mắn/ đen đủi sẽ có lúc tác động rất lớn đến kết quả trận đấu, nhưng bất kì thế nào, bạn luôn có thể dùng trí tuệ, chiến thuật để thay đổi vận mệnh của mình. Chủ động suy nghĩ thay đổi vị trí đứng/ tướng sử dụng/buff sẽ luôn có tác động tích cực đến kết quả game. Hoặc bạn có thể đóng vai người chơi may mắn, chờ đợi bốc được quân cờ mình muốn.

Bạn đã sẵn sàng trở thành 1 người chơi trí tuệ hoặc may mắn???

★YÊU CẦU CẤU HÌNH★
* Khi chơi cần kết nối internet liên lục.
* Cấu hình đề nghị: RAM 2GB trở lên.
Hỗ trợ hơn 500 thiết bị Android bao gồm: Galaxy Note 8, Sony Xperia XZ1, Google Pixel2, Galaxy Note5, Huawei Honor8, LG G5, Redmi 4A, HUAWEI…

★HỖ TRỢ★
Trang chủ: https://autochess.zing.vn
Email: autochess@vng.com.vn
★ GENERAL DESCRIPTION ★
Auto Chess VN - Human Flag is the most interesting mobile game in 2019 in the world, this is the original version researched by Dragonest & Drodo Studio developed on mobile platform and officially released in Vietnam. Male only by VNG.

★ PLAY GAME ★
The game is designed based on the familiar 8x8 chess board, players arrange pieces with different skills to create the best strategy. The chess pieces will follow the player's thoughts, proceed automatically according to the rich and unique tactics arranged by the players before.
By collecting general cards and combining with 7 other people to create a fighting game, being the last survivor you will be the winner.
Each chess piece will have different attack characteristics and methods, and when there are 3 pieces of the same type, you can upgrade to higher level chess pieces with stronger combat power and skills.
Changing the arrangement of chess pieces, observing and possibly overcoming opponents are the factors that make the game interesting.

★ FEATURES ★
1. Chess board & chess pieces - Simulated as true chess tables, this is the place to use chess pieces to fight with other players. The game will constantly upgrade and add chess pieces to create a relentless fun, if there are special chess tables, you will feel attractive new combat images. Collect chess boards and effects to make chess pieces more attractive.
2. Features of chess pieces - Tribes / Uses are the basic elements of chess pieces, combined with Race / System will create special Buff skills, combining as many buffs as possible will be higher.
3. Absolute balance - Every game that takes place begins to look the same, depending on the strategy and dignity of the player, it is not possible to use props that affect character stats or weight loss factors by game.
4. Each round will choose different opponents, you will constantly meet players with different teams, winning every other team is the shortest way to victory.
5. Resources / money - The number and quality of chess pieces is the factor that makes the difference, you must constantly choose to roll / shoot the best troops with the number of troops to be deployed. Pay attention to how to calculate and use the amount of money through buying / selling chess / accumulating winnings and accumulating interest in each game.
6. Chess board level - The occurrence rate of the general cards / the number of battle flags related to your level in each battle, level 10 will have the best spin rate and bring the maximum number of troops, please save to level up !!!
7. Rich Emoticon - To express feelings and communication between players, you can use the cool emoticons in the game.
8. The chess pieces will automatically fight in each round, arrange the proper position to create different effects.
9. Compete with your friends in Europe - You can pair up with friends all over the world. Please express the bravery, the alliance play game of Vietnamese people.
10. Pair the page that is acquired through random drop or from other players. Understanding the characteristics of equipment / methods of joining and using suitable pieces is the key to creating mutations in the game.
10. The Human Flag - In Auto Chess VN the luck / blackness will sometimes have a great impact on the outcome of the match, but anyhow, you can always use intellect and tactics to change destiny. mine. Actively thinking of changing the standing / general position using / buff will always have a positive impact on the game result. Or you can play a lucky player, waiting for the chess pieces you want to pick up.

Are you ready to become an intellectual or lucky player ???

★ CONFIGURATION REQUIREMENTS ★
* When playing, internet connection is required.
* Recommended configuration: 2GB RAM or more.
Support more than 500 Android devices including: Galaxy Note 8, Sony Xperia XZ1, Google Pixel2, Galaxy Note5, Huawei Honor8, LG G5, Redmi 4A, HUAWEI ...

★ SUPPORT ★
Home: https://autochess.zing.vn
Email: autochess@vng.com.vn
Fix lỗi hiển thị kết quả xếp hạng trong bảng tổng kết không đồng nhất với xếp hạng trong thực tế.

Post a Comment